Пропедевтика на вътрешните болести

Автор: П. Солаков, Ст. Кузманова
Специалност: Вътрешни болести

Пропедевтика на вътрешните болести

Страници: 434
Луксозна мека корица
Тегло: 700 гр.
Размер: 198/283 мм
Статус: Изчерпана
20.00 лв. ИЗЧЕРПАНА

Настоящият учебник представлява системно и подробно изложение на методите на клинично изследване на болните с вътрешни заболявания. В него са предствени лабораторните и инструменталните изследвания съобразно клиничната им значимост. По-обширно са анализирани анамнестичните данни и данните от физикалния преглед при най-честите вътрешни заболявания, докато етиологията, патогенезата и патоанатомията са само резюмирани.
Учебникът е предназначен за студенти медици, интернисти и лекари на обща практика.


Още книги от тази
специалност


Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет

Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университетТърси книга по:


bottom image

© 2007 Медицинско Издателство "Райков"
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design