Практическо ръководство по психиатрия за общопрактикуващи лекари

Автор: под редакцията на доц. Н. Маджирова
Специалност: Психиатрия

Практическо ръководство по психиатрия за общопрактикуващи лекари

Страници: 208
Луксозна мека корица
Тегло: 250 гр.
Размер: 168/238 мм
Статус: Налична
Цена: 21.80 лв.

За да поръчате книгата е необходимо да влезте в сайта

Целта на настоящото ръководство е общопрактикуващите лекари по-бързо да се ориентират за психичното здраве на болния, да се научат как да постъпят при някои спешни състояния и кога да потърсят помощта на психиатъра.
Ръководството се състои от отделни глави, които обхващат най-сериозните и спешни състояния в психиатрията. Вместо обща част накрая има терминологичен речник, в който на достъпен език са обяснени най-често срещаните симптоми и синдроми. Приложени са редица тестове, а накрая са дадени и отговорите им. Подбрани са лесно дъстъпни и експресни методики за преценка на депресивитета, тревожността, интелекта и когнитивните умения на болните. Това би улеснило лекарите при оформяне на насочващия талон към специалиста психиатър.


Още книги от тази
специалност


Учебник по психиатрия за студенти по дентална медицина

Учебник по психиатрия за студенти по дентална медицинаТърси книга по:


bottom image

© 2007 Медицинско Издателство "Райков"
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design