Педиатрия


Справочник за диагностика и лечение на детските болести

Справочник за диагностика и лечение на детските болести

Автор: Колектив под редакцията на проф. Тоньо Шмилев

Съдържание:

1. Принципи при диагностиката и терапията на детските болести.
2. Клинична генетика.
3. Болести на новороденото.
4. Недоимъчни състояния.
5. Болести на гърлото, носа и ушите.
6. Болести на долните дихателни пътища и белия дроб.
7. Туберкулозата у децата.
8. Алергични заболявания.
9. Болести на сърдечно-съдовата система...

Клинична пулмология в детската възраст

Клинична пулмология в детската възраст

Автор: Колектив под редакцията на проф. Тоньо Шмилев

На заболяванията на дихателната система се пада най-значим дял от педиатричната па­то­ло­гия. Те са най-честата причина за търсене на доболнична помощ, за хоспитализация и смърт сред де­ца­та, кое­то определя социалната значимост на тази патология. Но освен тези показатели от значение са отра­же­ние­то върху физическото и емоционалното развитие на детето, осо...

Справочник за диагностика и лечение на детските болести

Справочник за диагностика и лечение на детските болести

Автор: Колектив под редакцията на доц. Т. Шмилев

Този справочник е актуално и навремено ръководство, дело на колектив от водещи наши специалисти, работещи в различните области на детската патология. Книгата обобщава съвремненните данни от световната педиатрична наука, с личня опит на авторите. Тя предлага информация за над 400 нозологични единици от всички раздели на педиантрията. Специфичните особености в диагностиката и терапията на детскат...

Семиотика на детските болести

Семиотика на детските болести

Автор: под редакцията на проф. Хр. Михов

Предназначението на ностоящата книга е да помогне на бъдещият лекар и на младият педиатър в изучаването на симптомите на детските болести. Измежду включените около 300 симптома младият лекар ще намери почти всички, които се срещат в ежедневната практика.

...


Най-търсени книги


 1. Основи на патофизиологията
  Основи на патофизиологията Автор: Колектив
  Страници: 709
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 38.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Патофизиология
 2. Спешна педиатрия
  Спешна педиатрия Автор: Под редакцията на проф. Б. Бойкинов и проф. Т. Шмилев
  Страници: 720
  Размери: 148/210 мм
  Цена: 60.00 лв.
  Луксозна твърда корица
  Специалност: Педиатрия
 3. Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет
  Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет Автор: Колектив
  Страници: 802
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 56.00 лв.
  Мека корица
  Специалност: Вътрешни болести
 4. Анатомия на човека
  Анатомия на човека Автор: Георги Балтаджиев
  Страници: 634
  Размери: 180/230 мм
  Цена: 39.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Анатомия и физиология
 5. Атлас болести на лигавицата на устата
  Атлас болести на лигавицата на устата Автор: Никола Златков, Румяна Янкова
  Страници: 188
  Размери: 152/214 мм
  Цена: 35.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Кожни и венерически заболявания

Търси книга по:


bottom image

© 2007 Медицинско Издателство "Райков"
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design