Педиатрия


Спешна педиатрия

Спешна педиатрия

Автор: Под редакцията на проф. Б. Бойкинов и проф. Т. Шмилев

Браво, най-после на книжния пазар се появи 4-то издание на "Спешна педиатрия". То е преработено, допълнено и осъвременено, включвайки последните достижения в областта на спешната медицина.

Книгата включва обща и специална част. В първата от тях са разгледени кратко и ясно теоретичните предпоставки и методите за овладяване на критичните състояния при малките пациенти. Много ценни са разр...

Справочник за диагностика и лечение на детските болести

Справочник за диагностика и лечение на детските болести

Автор: Колектив под редакцията на проф. Тоньо Шмилев

Съдържание:

1. Принципи при диагностиката и терапията на детските болести.
2. Клинична генетика.
3. Болести на новороденото.
4. Недоимъчни състояния.
5. Болести на гърлото, носа и ушите.
6. Болести на долните дихателни пътища и белия дроб.
7. Туберкулозата у децата.
8. Алергични заболявания.
9. Болести на сърдечно-съдовата система...

Клинична пулмология в детската възраст

Клинична пулмология в детската възраст

Автор: Колектив под редакцията на проф. Тоньо Шмилев

На заболяванията на дихателната система се пада най-значим дял от педиатричната па­то­ло­гия. Те са най-честата причина за търсене на доболнична помощ, за хоспитализация и смърт сред де­ца­та, кое­то определя социалната значимост на тази патология. Но освен тези показатели от значение са отра­же­ние­то върху физическото и емоционалното развитие на детето, осо...

Справочник за диагностика и лечение на детските болести

Справочник за диагностика и лечение на детските болести

Автор: Колектив под редакцията на доц. Т. Шмилев

Този справочник е актуално и навремено ръководство, дело на колектив от водещи наши специалисти, работещи в различните области на детската патология. Книгата обобщава съвремненните данни от световната педиатрична наука, с личня опит на авторите. Тя предлага информация за над 400 нозологични единици от всички раздели на педиантрията. Специфичните особености в диагностиката и терапията на детскат...


Най-търсени книги


 1. Основи на патофизиологията
  Основи на патофизиологията Автор: Колектив
  Страници: 709
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 38.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Патофизиология
 2. Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет
  Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет Автор: Колектив
  Страници: 802
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 56.00 лв.
  Мека корица
  Специалност: Вътрешни болести
 3. Спешни състояния в доболничната педиатрична помощ
  Спешни състояния в доболничната педиатрична помощ Автор: Под редакцията на проф. Тоньо Шмилев
  Страници: 232
  Размери: 120/160 мм
  Цена: 29.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Педиатрия
 4. Клинична пулмология в детската възраст
  Клинична пулмология в детската възраст Автор: Под редакцията на проф. Тоньо Шмилев
  Страници: 738
  Размери: 210/297 мм
  Цена: 89.00 лв.
  Луксозна твърда корица
  Специалност: Педиатрия
 5. Анатомия на човека
  Анатомия на човека Автор: Георги Балтаджиев
  Страници: 634
  Размери: 180/230 мм
  Цена: 39.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Анатомия и физиология

Търси книга по:


bottom image

© 2007 Медицинско Издателство "Райков"
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design