Основи на патофизиологията

Автор: Колектив
Специалност: Патофизиология

Основи на патофизиологията

Страници: 709
Луксозна мека корица
Тегло: 950 гр.
Размер: 176/250 мм
Статус: Налична
Цена: 38.00 лв.

За да поръчате книгата е необходимо да влезте в сайта

Патофизиологията, поради интердисциплинарния си характер, играе ролята на „мост” между фундаменталните дисциплини и клиниката. Настоящият учебник е предназначен за студенти ІІІ курс от специалността медицина. Подготвен е от авторски и редакторски колектив, сформиран с консенсус от преподавателите по патофизиология от медицинските университети в страната. При възлагане на разработката на отделните глави на съответните автори, редакторите на учебника са се ръководели от преподавателския им опит и от специалната им квалификация в различни области на патофизиологията. При редактирането на окончателния текст на учебника стремежът на редакторите е бил от една страна да се съобразят със съвременните тенденции и постижения в проучванията на механизмите на патологичните процеси и заболяванията, а от друга – да съхранят индивидуалния подход и стил на изложение на авторите. Разделите “Обща патофизиология” и „Основни типове патологични процеси” са редактирани от А. Стойнев, а “Специална патофизиология” – от Д. Илучев.
Един от основните принципи при подготовката на учебника е било изискването в текстовете на главите да не се включват системни изложения на нормална анатомия и физиология, биофизика и биохимия, или на клинични картини. При необходимост от такава информация, читателят следва да се насочи към съответния специализиран учебник. Изключения са правени само в отделни случаи, в които е било абсолютно наложително да се направи паралел за по-добро обяснение или илюстриране на нарушени механизми на регулация, като е излаган необходимият минимум конкретна физиологична, анатомична, биохимична и пр. информация.
Към раздела “Специална патофизиология” освен общата етиология и патогенеза на органните поражения и изявите на органните инсуфициенции са разгледани и причините и механизмите на социално значимите болести у човека.
При подготвянето на текстовете, освен наличния учебник по патофизиология на български език (Патологична физиология 1999, ред. Р. Лолов и Д. Митков), авторите са ползвали като източници съвременните издания на утвърдени чуждестранни учебни помагала, разглеждащи механизми на патологични процеси и заболявания, цитирани по-долу. Те биха могли да се използват за допълнителна самостоятелна подготовка, вкл. за свободно-избираемите модули, предлагани от катедрите по патофизиология.


Най-търсени книги


 1. Основи на патофизиологията
  Основи на патофизиологията Автор: Колектив
  Страници: 709
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 38.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Патофизиология
 2. Спешни състояния в доболничната педиатрична помощ
  Спешни състояния в доболничната педиатрична помощ Автор: Под редакцията на проф. Тоньо Шмилев
  Страници: 232
  Размери: 120/160 мм
  Цена: 29.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Педиатрия
 3. Клинична пулмология в детската възраст
  Клинична пулмология в детската възраст Автор: Под редакцията на проф. Тоньо Шмилев
  Страници: 738
  Размери: 210/297 мм
  Цена: 89.00 лв.
  Луксозна твърда корица
  Специалност: Педиатрия
 4. Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет
  Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет Автор: Колектив
  Страници: 802
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 56.00 лв.
  Мека корица
  Специалност: Вътрешни болести
 5. Анатомия на човека
  Анатомия на човека Автор: Георги Балтаджиев
  Страници: 634
  Размери: 180/230 мм
  Цена: 39.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Анатомия и физиология

Търси книга по:


bottom image

© 2007 Медицинско Издателство "Райков"
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design