Мултидетекторна компютърна томография

Автор: Проф. Кичка Велкова, доц. Владимир Сираков и колектив
Специалност: Образна диагностика

Мултидетекторна компютърна томография

Страници: 86
Луксозна мека корица
Тегло: 300 гр.
Размер: 145/205 мм
Статус: Налична
Цена: 10.00 лв.

За да поръчате книгата е необходимо да влезте в сайта

През последните години Образната диагностика се развива с бързи темпове и в практиката навлизат все по-съвременни образно-диагностични методи. Така компютърната томография след първите аксиални томографи и спиралните такива в момента практически напълно се осъществява на Мулитдетекторни апарати. За съжаление липсват достатъчно съвременни ръководства на български език, които да се изполват при обучението на специализанти в следдипломната квалификация на образните диагностици, както и на лекари образни диагностици при работа с тези съвременни образно-диагностични методики. В ная първо авторите ни запозноват с физико-техническите аспекти на МДКТ като са отделили особенно внимание на и радиационната защита на персонала и пациентите при приложението й, което е един много дискутиран през последните години проблем. В следващия раздел се разглеждат проблемите на контрастното усилване на образа при това изследване. Обсъждат се видовете контраст, дозировките и рисковете свързаните с приложението му. Специално внимание е отделение на риска от контраст-индуцираната нефропатия, също така актуален в днешно време проблем. Специален раздел е отделен на артериалното усилване на образа, като той е разделен на изображение на цялото тяло и на КТ ангиография. Вторият раздел на книгата е посветен на специализираните изследвания. Авторите са разделили този раздел според изследванията - глава и шия, гръден кош, сърдечно-съдова система, и абдомен и малък таз, като всеки раздел е допълнително разделен на подглави "общи положения" и "изследвания". След като в първата подглава се коментират общите принципи на изследване на съответната област, то в подглавата "изследване" сбито и много прегледно са дадени стандартизирани протоколи за провеждане на същите. Именно това е най-ценното на тази книга, защото крайно време е да стандартизираме протоколите за изследване на всички МДКТ апарати, за да бъдат резултатите сравними.


Най-търсени книги


 1. Основи на патофизиологията
  Основи на патофизиологията Автор: Колектив
  Страници: 709
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 38.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Патофизиология
 2. Справочник за диагностика и лечение на детските болести
  Справочник за диагностика и лечение на детските болести Автор: Колектив под редакцията на проф. Тоньо Шмилев
  Страници: 584
  Размери: 170/230 мм
  Цена: 49.80 лв.
  Луксозна твърда корица
  Специалност: Педиатрия
 3. Спешна педиатрия
  Спешна педиатрия Автор: Под редакцията на проф. Б. Бойкинов и проф. Т. Шмилев
  Страници: 720
  Размери: 148/210 мм
  Цена: 60.00 лв.
  Луксозна твърда корица
  Специалност: Педиатрия
 4. Мултидетекторна компютърна томография
  Мултидетекторна компютърна томография Автор: Проф. Кичка Велкова, доц. Владимир Сираков и колектив
  Страници: 86
  Размери: 145/205 мм
  Цена: 10.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Образна диагностика
 5. Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет
  Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет Автор: Колектив
  Страници: 802
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 56.00 лв.
  Мека корица
  Специалност: Вътрешни болести

Търси книга по:


bottom image

© 2007 Медицинско Издателство "Райков"
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design