Кожни и венерически заболявания

Атлас болести на лигавицата на устата

Атлас болести на лигавицата на устата

Автор: Никола Златков, Румяна Янкова

Заболяванията на лигавицата на устата се предизвикват от голям брой етиологични фактори – екзогенни (травми, химически въздействия, локални инфекции и др.) и ендогенни (различни вътрешни и системни заболявания, общи инфекции и др.). Това обяснява и големият брой нозологични единици и разнообразието на клиничната картина. Много често измененията по лигавицата на устата са и първите прояви ...

Дерматология и венерология

Дерматология и венерология

Автор: Никола Златков и колектив

Учебникът по “Дерматология и венерология” включва най-често срещаните и с най-голямо медкосоциално значение кожни и сексуално предавани болести. В него са отразени съвременните данни за етиологията, патогенезата, клиниката, лабораторната диагноза и терапията на тези заболявания. Той е добре онагледен с подходящи таблици, схеми и 96 цветни фигури.
Учебникът е съобразен с учебни...

Диференциална дерматологична диагноза

Диференциална дерматологична диагноза

Автор: Никола Ботев Златков

Сложното анатомично устройство и многофункционалността на кожата, обуславят и изключителното многообразие на кожните болести. Това създава и трудности в тяхната диагностика, още повече, че съществуват нозологични единици, които в различните стадии на своето развитие протичат под различни клинико-морфологични форми, както и такива, които въпреки различната етиология, имат сходна клинична характе...


Най-търсени книги


 1. Основи на патофизиологията
  Основи на патофизиологията Автор: Колектив
  Страници: 709
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 38.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Патофизиология
 2. Справочник за диагностика и лечение на детските болести
  Справочник за диагностика и лечение на детските болести Автор: Колектив под редакцията на проф. Тоньо Шмилев
  Страници: 584
  Размери: 170/230 мм
  Цена: 49.80 лв.
  Луксозна твърда корица
  Специалност: Педиатрия
 3. Спешна педиатрия
  Спешна педиатрия Автор: Под редакцията на проф. Б. Бойкинов и проф. Т. Шмилев
  Страници: 720
  Размери: 148/210 мм
  Цена: 60.00 лв.
  Луксозна твърда корица
  Специалност: Педиатрия
 4. Мултидетекторна компютърна томография
  Мултидетекторна компютърна томография Автор: Проф. Кичка Велкова, доц. Владимир Сираков и колектив
  Страници: 86
  Размери: 145/205 мм
  Цена: 10.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Образна диагностика
 5. Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет
  Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет Автор: Колектив
  Страници: 802
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 56.00 лв.
  Мека корица
  Специалност: Вътрешни болести

Търси книга по:


bottom image

© 2007 Медицинско Издателство "Райков"
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design