Клинична пулмология в детската възраст

Автор: Под редакцията на проф. Тоньо Шмилев
Специалност: Педиатрия

Клинична пулмология в детската възраст

Страници: 738
Луксозна твърда корица
Тегло: 2400 гр.
Размер: 210/297 мм
Статус: Налична
Цена: 89.00 лв.

За да поръчате книгата е необходимо да влезте в сайта

Болестите на дихателната система са най-честата патология в детската възраст и те остават сред водещите здравни проблеми не само в развиващите се, но и икономически напредналите страни.

Настоящето ръководство разглежда в съвременен аспект етиологията, патогенезата, клиничната картина, диагностиката и лечението на заболяванията на дихателната система. През последните десетилетия, подобно на останалите области на педиатрията, пулмологията също претърпя съществено развитие, резултат от въвеждане и използване на съвременни, по-съвършенни методи на изследване и лечение. Получените с тези методи данни доведоха до преоценка на редица основни схващания, касаещи физиологията, патофизиологията и патологията на заболяванията в този раздел.

Книгата е предназначена за широк кръг от читетели - от общопрактикуващи лекари до специалисти по педиатрия, пулмолози и фтизиатри. някои раздели биха представлявали интерес за хирурзи, инфекционисти и специалисти по вътрешни болести. Тя е подходяща и за любознателни студенти и стажант-лекари, тъй като отделните нозологични единици са разгледи цялостно с практическа насоченост, а не само новостите при тях с дискусионен характер, което е характерно за литературните обзори.


Още книги от тази
специалност


Спешни състояния в доболничната педиатрична помощ

Спешни състояния в доболничната педиатрична помощ


Справочник за диагностика и лечение на детските болести

Справочник за диагностика и лечение на детските болестиТърси книга по:


bottom image

© 2007 Медицинско Издателство "Райков"
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design