Анатомия на човека

Автор: Георги Балтаджиев
Специалност: Анатомия и физиология

Анатомия на човека

Страници: 634
Луксозна мека корица
Тегло: 2500 гр.
Размер: 180/230 мм
Статус: Налична
Цена: 39.00 лв.

За да поръчате книгата е необходимо да влезте в сайта

Настоящият учебник „Анатомия на човека" отразява дългогодишния опит на Катедра „Анатомия" при ВМИ - Пловдив, в преподаване на нормалната морфология на човека. Разбирането за това преподаване е да се свързват анатомичните познания с клиничната практика. Представянето на морфологията на органите и системите само чрез сухо анатомично описание не може да обясни смисъла на изучаването на материята. Свързването на описателните анатомични данни с такива от топографската и клинична анатомия повишава интереса на студентите медици и стоматолози към изучаването на нормалната морфология на човешкото тяло. Настоящият учебник е написан в този дух.

Поради тези качества учебникът „Анатомия на човека" може да бъде ползван от студентите по медицина и стоматология както при обучението им по анатомия в началото на следването, така също и по-късно, когато навлязат в клиничните дисциплини. Там той ще им бъде ценно помагало в разграничаване норма - патология. В този смисъл учебникът може да се ползва от лекарите и стоматолозите в ежедневната им клинична работа.

Илюстративният материал е от рисунки, някои от които са взети от утвърдени анатомични ръководства, като Gray’s Anatomy 37th ed., Textbook of Human Anatomy, ed. W. J. Hamilton, 1976, Basic Histology. L. C. Junqueira et al, 1986, Гистология, А. Хэм, Дл. Кормак, 1982 и др. Названията на анатомичните обекти са изнесени при рисунките, което улеснява използването им.

Анатомичната терминология е съобразена с Парижката анатомична номенклатура (PNA), 1955 год. и нейните последни актуализации, както и с Международната хистологична и ембриологична номенклатура от 1970 год. и последвалите актуализации.


Най-търсени книги


 1. Основи на патофизиологията
  Основи на патофизиологията Автор: Колектив
  Страници: 709
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 38.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Патофизиология
 2. Спешни състояния в доболничната педиатрична помощ
  Спешни състояния в доболничната педиатрична помощ Автор: Под редакцията на проф. Тоньо Шмилев
  Страници: 232
  Размери: 120/160 мм
  Цена: 29.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Педиатрия
 3. Клинична пулмология в детската възраст
  Клинична пулмология в детската възраст Автор: Под редакцията на проф. Тоньо Шмилев
  Страници: 738
  Размери: 210/297 мм
  Цена: 89.00 лв.
  Луксозна твърда корица
  Специалност: Педиатрия
 4. Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет
  Терапия на вътрешните болести на Вашингтонския университет Автор: Колектив
  Страници: 802
  Размери: 176/250 мм
  Цена: 56.00 лв.
  Мека корица
  Специалност: Вътрешни болести
 5. Анатомия на човека
  Анатомия на човека Автор: Георги Балтаджиев
  Страници: 634
  Размери: 180/230 мм
  Цена: 39.00 лв.
  Луксозна мека корица
  Специалност: Анатомия и физиология

Търси книга по:


bottom image

© 2007 Медицинско Издателство "Райков"
Всички права запазени.
Web-design and SEO by Dji Design